X
A la venda dels abonaments 2024 de la piscina
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Informació sobre protecció de dades personals
Botó que mostra/amaga menú lateral
Informació sobre protecció de dades personals


D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, com a responsable d’aquestes.

Responsable del tractament:

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
C/ Sant Antoni, 13
08394 - Sant Vicenç de Montalt

Telèfon: 93 791 05 11

Fax: 93 791 29 61

Correu electrònic: oficines@svmontalt.cat

Web: www.svmontalt.catDelegat de protecció de dades (DPD):

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l'ajuntament, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.  

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: dpd.ajsvmontalt@diba.cat
 • Adreça: Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d´Hebron, 171
08035 Barcelona

 • Telèfon: 93 472 65 00Finalitat :

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.Legitimació:

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats.
En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.Comunicació de dades:

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.
Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.Drets de les persones interessades :

L'ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació. 
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes. 
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals. 
 • Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals. 
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur. 

Indicacions per a l'exercici d'aquests drets:

 • Es requereix complimentar un model general d'instància presencial o a través de l'e-tram disponible al web www.svmontalt.cat, per mitjà de la seu electrònica https://www.svmontalt.cat/tramitsigestions i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada. 
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l´efecte d´evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada. 

L'ajuntament denegarà, motivadament, peticions d'exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents: 

 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades. 
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d´obligacions tributàries. 
 • La persona afectada és objecte d´actuacions inspectores. 


Drets d'imatge

A l'hora d'exercir un d'aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent: 

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l'interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores. 
 • Per tal d'aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte. 
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d'accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possibleConservació de dades :

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.  

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^