X
A la venda dels abonaments 2024 de la piscina
Botó que mostra/amaga menú superior
Portada > Serveis a les persones > Jutjat de Pau
Botó que mostra/amaga menú lateral
Jutjat de Pau


AVÍS: PER SER ATÈS/ATESA, CAL DEMANAR CITA PRÈVIA A TRAVÉS DEL TELÈFON O DEL CORREU ELECTRÒNIC DEL JUTJAT DE PAU/REGISTRE CIVIL. • Àmbit registre civil
  • Inscripcions de naixement, matrimoni, defunció
  • Certificacions literals de les inscripcions
  • Certificació per obtenció del DNI
  • Expedició de Llibres de Família i Duplicats
  • Trasllats d'inscripció
  • Expedients de matrimoni i celebracions de matrimoni (s'ha de tenir present que la tramitació de l'expedient de matrimoni té una durada aproximada de 2 a 3 mesos)
  • Inscripcions marginals
  • Substitució del nom al català
  • Expedient de rectificació d'error
  • Fe de vida i estat
 • Àmbit civil i penal
  • Actes de comunicació (citacions, citacions a termini, notificacions, requeriments i declaracions)
  • Actes de conciliació: arts 460 i ss de la LECiv 1881, en vigor per disposició derogatoria unica de la LECiv de 2000
  • Judicis de faltes: l'article 100.2 de la LOPJ en relació amb l'article 14 de la LECrim, determina que els jutjats de pau seran competents en primera instància de la instrucció i execució de les faltes compreses als articles 626,630,632,633 i 620 1r i 2n (amb determinades excepcions)
  • Judicis verbals: l'article 47 de la LECiv estableix que correspondrà als jutjats de Pau el coneixement, en primera instància, dels assumptes civils de quantia inferior a 90€ i que no estiguin compresos en cap dels casos que, per raó de matèria, es refereix l'apartat 1 de l'article 250.
DADES DE CONTACTE

Jutgessa de Pau Titular: 
Rosalia Oller i Boada

Jutge/ssa de Pau Suplent:
Pilar Abril Figueras

Secretària: Cristina Romero
jutjat@svmontalt.cat

C/ San Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt
Tel.93 791 48 46
Fax: 93 791 29 61

El nostre horari és:
de dilluns a divendres, de 9 a 10.30h

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^