X
Vine a veure la final de l'Eurocopa 2024 a la zona esportiva
Botó que mostra/amaga menú superior
Portada > Serveis generals > Secretaria Municipal
Botó que mostra/amaga menú lateral
Secretaria Municipal


L'Àrea de Secretaria  agrupa un conjunt d'activitats municipals que tenen com a característica principal l'assessorament, control de legalitat intern i organització político-administrativa de l'Ajuntament. 

Des de Secretaria es presten els serveis especialitzats de caràcter transversal a tota l'organització. Tota l'activitat formal de l'Ajuntament que es concreta en les decisions i acords que adopta la Corporació, a través dels diversos òrgans de govern, tenen el seu seguiment des de l'Àrea de Secretaria.

Des d'aquesta Àrea es dóna suporta també a totes les formes de contractació i gestió dels serveis municipals així com als diversos ens instrumentals que l'Ajuntament ha anat creant per tal d'articular la seva acció al servei dels vilatans: consorcis, museu, mitjans de comunicació, etc...

De forma orientativa, les competències de l'Àrea de Secretaria són les següents:

  • Elaborar les convocatòries, ordres del dia, actes, resolucions i acords dels diferents òrgans de govern: Alcaldia, Ple, Junta de Govern, comissions, etc...
  • Gestionar l'exposició pública d'acords del Ple, de la Junta de Govern, de resolucions de l'Alcaldia i dels regidors/es amb competències delegades. 
  • Gestionar la publicació simultània en butlletins, diaris oficials i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
  • Gestionar la contractació administrativa de béns, serveis i subministraments municipals.
  • Dissenyar i gestionar els processos de selecció de personal i les seves convocatòries, tant obertes com de promoció interna.
  • Oferir assessorament jurídic i tècnic en la gestió dels diferents serveis municipals.
  • Oferir suport jurídic en l'àmbit de la gestió dels recursos humans.
DADES DE CONTACTE I ENLLAÇOS I INFORMACIÓ D'INTERÉS

Responsable polític
Javier Sandoval
alcaldia@svmontalt.cat

Secretària accidental
Cristina Marín
secretaria@svmontalt.cat

C/ Sant Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt

Tel.: 93 791 05 11
Fax: 93 791 29 61

Horari:
De dilluns a divendres: de 9:00 a 14:00h

..........................................................

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^