X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
Portada > Serveis generals > Secretaria Municipal
Botó que mostra/amaga menú lateral
Secretaria MunicipalSecretaria Municipal

Casa de la VilaL'Àrea de Secretaria  agrupa un conjunt d'activitats municipals que tenen com a característica principal l'assessorament, control de legalitat intern i organització político-administrativa de l'Ajuntament.

Des de Secretaria es presten els serveis especialitzats de caràcter transversal a tota l'organització: informàtica i telecomunicacions, servei de compres i contractació; i també la gestió dels recursos humans municipals, Registre General i Servei d´Estadística i Padró Municipal.

Tota l'activitat formal de l'Ajuntament que es concreta en les decisions i acords que adopta la Corporació, a través dels diversos òrgans de govern, tenen el seu seguiment des de l'Àrea de Secretaria.


Des d´aquesta Àrea es dóna suporta també a totes les formes de contractació i gestió dels serveis municipals així com als diversos ens instrumentals que l'Ajuntament ha anat creant per tal d'articular la seva acció al servei dels vilatans: consorcis, museu, mitjans de comunicació, etc...

De forma orientativa, les competències de l'Àrea de Secretaria són les següents:

  • Elaborar les convocatòries, ordres del dia, actes, resolucions i acords dels diferents òrgans de govern: Alcalde, Ple, Junta de Govern, comissions, etc...
  • Gestionar l´exposició pública d'acords del Ple, de la Junta de Govern, de resolucions de l'Alcaldia i dels regidors amb competències delegades.
     
  • Gestionar la publicació simultània en butlletins, diaris oficials i al tauler d'edictes de l'Ajuntament
  • Gestionar la contractació administrativa de béns, serveis i subministraments municipals
  • Dissenyar i gestionar els processos de selecció i reclutament de personal i les seves convocatòries, tant obertes com de promoció interna
  • Oferir assessorament jurídic i tècnic en la gestió dels diferents serveis municipals
  • Oferir suport jurídic en l'àmbit de la gestió dels recursos humans
  • Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
Destaquem:
22.12.2022
El tribunal es reunirà el proper 21 d'abril a les 9 h per valorar els mèritsMés informació...
22.12.2022
Publicada l'acta amb la valoració final i la proposta de contractacióMés informació...
Dades de la regidoria
Secretaria Municipal

Alcalde: Víctor Llasera
alcaldia@svmontalt.cat

Secretària accidental: Cristina Marín
secretaria@svmontalt.cat

Tècnic Aux. Informàtic: Miquel Rodríguez
informatica@svmontalt.cat

Responsable Padró Municipal d'Habitants: Ana Montes
padrohabitants@svmontalt.cat

C/ Sant Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt

Tel.: 93 791 05 11
Fax: 93 791 29 61

Horari:
De dilluns a divendres: de 9:00h a 14:00h

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^