X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
RETRIBUCIONS DELS CÀRREC ELECTES


ASSISTÈNCIA A SESSIONS

  • Sessions de Ple de la Corporació: 300 euros/sessió
  • Sessions de la Junta de Govern Local: 275 euros/sessió
  • Sessions del Consell de  Govern: 275 euros /sessió
  • Sessions de les Comissions Informatives de Ple: 100 euros/sessió  
  • Sessions de la resta de Comissions informatives: 50 euros/sessió

L’import a percebre per cada regidor membre del Consell de Govern serà d’un màxim de 4 sessions al mes per l’assistència efectiva a aquest òrgan col·legiat, sense perjudici de la percepció d’altres indemnitzacions a les que si escau puguin tenir dret, per la seva assistència efectiva.

Els regidors membres de la Junta de Govern Local, alhora membres del Consell de Govern percebran com a màxim per l’assistència efectiva a aquests òrgans col·legiats l’import corresponent a dues Juntes de Govern al mes i dues sessions de Consell de Govern al mes, sense perjudici de la percepció d’altres indemnitzacions a les que si escau puguin tenir dret, per la seva assistència efectiva.

INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLÍTICS

La indemnització mensual per a despeses realitzades en exercici de les seves funcions a favor dels diferents grups polítics segueix sent una quantitat fixa per cada formació política de 58,70 € i una quantitat de 151,20 € per cada regidor de la formació.

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^