www.svmontalt.cat
La deixalleria mancomunada entre Sant Vicenç, Caldes i Llavaneres és el centre de recollida dels residus que no poden ser dipositats en els contenidors del sistema de recollida municipal. Aquests residus són transportats a gestors autoritzats per al seu correcte reciclatge.
 
És una instal·lació tancada i vigilada, de manera que no s'hi poden realitzar abocaments incontrolats. Els usuaris disposen d'una oficina de recepció on, a més de dur un registre dels residus que entren, s'informa d'on cal dipositar-los.

Està equipada amb diferents tipus de contenidors, segons els materials. A més, per als residus especials, compta amb un recinte tancat, aïllat i protegit de la pluja.

La deixalleria es troba ubicada al carrer de la Indústria, 36 (Polígon Industrial) de Sant Andreu de Llavaneres. Podeu contactar-hi a través del telèfon: 93 792 84 74.

 TARGETA D'USUARI

Per fer ús del servei de deixalleria, cal disposar de la targeta d'usuari, que és obligatòria des del gener de 2012. Si no en teniu, us heu d'adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

 HORARIS DE LA DEIXALLERIA 

 • De dilluns a divendres:
  • De 10 a 14 h
  • De 16 a 19 h
 • Dissabtes i diumenges:
  • De 10 a 14 h
  • De 16 a 20 h
 • Els festius, l'equipament restarà tancat.


Tot seguit, us indiquem els tipus de residus que podeu portar a la deixalleria: Pneumàtics, bateries, olis vegetals (cuina) i minerals, fitosanitaris i pesticides, material electrònic, piles, pintures, fluorescents, dissolvents i aerosols.

Us recordem que resta completament prohibit abandonar els residus al carrer.