X
A la venda dels abonaments 2024 de la piscina
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Alta, baixa i modificació al Cens d'animals de companyia
 •  àrea que tramita
  Benestar Animal

  OBJECTE

  Aquest tràmit permet donar d'alta o de baixa un animal de companyia en el cens d'animals de companyia, així com modificar les seves dades.

  És important inscriure l'animal perquè en cas de pèrdua o robatori s'agilitzen els tràmits de recuperació; a més la normativa catalana obliga a fer-ho, i és sancionable ometre aquest deure.

   QUI EL POT DEMANAR

  Qualsevol persona propietària de gossos, gats i fures residents a Sant Vicenç de Montalt o el seu representant.

   Quan es pot realitzar

  El termini màxim per censar un animal és de 3 mesos, a comptar des del seu naixement o 1 mes des de la seva adquisició.

  Temps aproximat de resposta

  Al moment

  PREU

  Regulat per l'ordenança fiscal 18

   DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  PER ALTA AL CENS

  • Formulari (alta/baixa/modificació) - Obligatori
  • Document identificatiu de la persona propietària - Obligatori
  • Cartilla sanitària amb identificació - Obligatori
  • Apoderaments/autoritzacions: Autorització per a tramitar en nom d'una altra persona 
  • Acreditació de gos d'assistència (Quan s'escaigui)
  • Comprovant de pagament de la taxa - Obligatori

  PER BAIXA AL CENS

  • Formulari (alta/baixa/modificació) - Obligatori
  • Informe de defunció del veterinari/ària i/o document d’eliminació del cadàver o declaració jurada de la persona propietària. - Obligatori

   ATRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

  Si el gos és de raça potencialment perillosa, caldrà sol·licitar la llicència per tinença i conducció d'un animal potencialment perillós.

  Les persones propietària de gossos, gats i fures residents a Sant Vicenç de Montalt tenen l'obligació d'inscriure'ls al Cens d'animals de companyia. Han de ser majors de 16 anys, o de 18 anys en el cas de gossos de races potencialment perilloses. Prèviament a la inscripció de l'animal al cens municipal, aquest ha d'haver estat identificat amb un microxip o tatuatge identificador per un veterinari. No caduca, s'ha de donar de baixa del cens en cas de mort o canvi de municipi de l'animal. S'ha de comunicar també el canvi de propietari.

   SILENCI ADMINSTRATIU

  No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable.

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^