www.svmontalt.cat
Portada > Consell de Govern

 COMPOSICIË, FUNCIONS I R╚GIM DE SESSIONS DEL CONSELL DE GOVERN 

El Consell de Govern Ús un ˛rgan municipal complementari, constitu´t a l’empara de l’article 49 de la Llei Municipal i de RŔgim Local de Catalunya, de carÓcter consultiu i no executiu, i que tÚ com a finalitat la coordinaciˇ de l’exercici del conjunt de les competŔncies de l’alcalde i dels regidors/es delegats/des, per tal d’assolir la mÓxima eficÓcia en l’acciˇ de govern i l’administraciˇ municipal.

El Consell de Govern serÓ presidit per l’alcalde i, a manca d’aquest, pel tinent d’Alcaldia de major rang, i estarÓ integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions especÝfiques i genŔriques de l’Alcaldia. El president podrÓ demanar l’assistŔncia a les reunions del Consell de Govern del personal funcionari, laboral o eventual de l’Ajuntament que sigui necessari per raˇ dels assumptes a tractar. El president podrÓ requerir tambÚ l’assistŔncia a les reunions del Consell de Govern de personal extern quan consideri necessÓria la seva presŔncia per a assessorar al Consell.

El Consell tÚ com a missiˇ l’estudi, informe i consulta dels assumptes que han de ser sotmesos als diferents ˛rgans de govern de l’Ajuntament. Coordinaciˇ de l’activitat dels regidors i regidores amb projectes, competŔncies i Órees delegades. Vetllar per l’eficÓcia i l’eficiŔncia en l’acciˇ de govern i l’administraciˇ municipal. Crear un espai de comunicaciˇ i debat de tots els temes de rellevÓncia municipal. Seguiment de les actuacions de l’alcalde i dels regidors i regidores amb projectes, competŔncies i Órees delegades.

El Consell es reunirÓ de forma ordinÓria un cop per setmana, concretament els dimecres a les 19.30 hores, prŔvia convocat˛ria per part de l’Alcaldia, amb un mÓxim de 4 sessions mensuals, i de forma extraordinÓria, sempre que l’Alcaldia el convoqui, amb una antelaciˇ mÝnima de 48 hores. Per a la seva vÓlida celebraciˇ, requerirÓ l’assistŔncia de la meitat mÚs un dels regidors i regidores que l’integren. 

RŔgim de votacions: els acords a quŔ arribi aquest consell seran aprovats amb la majoria simple dels assistents, no essent possible delegar el vot. El c˛mput dels vots equival a una persona Ús igual a un vot.

 SR. JAVIER SANDOVAL CARRILLO (SEMPRE SANTVI)

Javier Sandoval-Alcalde SVM

 Alcalde 

Mantè les competències de Protocol, Comunicació, Benestar Social, Solidaritat i Cooperació, Gent Gran, Cultura, Festes i Tradicions, Urbanisme, Activitats i Habitatge.

 Retribucions  RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualitzar

Agenda de l'alcalde

A/e: alcaldia@svmontalt.cat 

 

 SRA. MÒNICA COMAS FIGUERAS (SEMPRE SANTVI)

Mònica Comas Figueras

 

1a Tinent d'alcalde

Regidora delegada de Via Pública i Serveis Municipals, Comerç i Turisme.

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualització

A/e: comasfm@svmontalt.cat

 

 

SRA. ELISA DE MATA ARNALDO (PARTIT POPULAR)

Elisa de Mata

 

2r Tinent d'alcalde 

Regidora delegada de Recursos Humans, Atenció Ciutadana, Participació Ciutadana i Esports

Portaveu del PP

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualitzar

A/e: demataae@svmontalt.cat

 

 

 SRA. MATILDE PÉREZ SALVATIERRA (SEMPRE SANTVI)

Matilde Pérez Salvatierra

 

3a Tinent d´alcalde

Regidora delegada d´Educació, Infància i Joventut, Salut, Consum i Benestar Animal.

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia -  Pendent d'actualització

A/e: perezsm@svmontalt.cat

 


SR. ANTONIO ROCAMORA TRIAS (PARTIT POPULAR)

Antonio Rocamora Trias

 

4t Tinent d'alcalde i regidor delegat d´Hisenda i Gestió Econòmica, Transparència i Promoció Econòmica

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualitzar

A/e: rocamorata@svmontalt.cat 

 

 


SRA. ESTER TÉRMENS CAÑABATE (SEMPRE SANTVI)

Ester Térmens Cañabate

Regidora delegada de Medi Ambient, Àrea Climàtica, Gestió Energètica i Sostenibilitat i Igualtat.

Portaveu de Sempre Santvi

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualització

C/e: termensce@svmontalt.cat

 


SR. JAVIER GRANADOS ORTEGA (SEMPRE SANTVI)

Javier Granados Ortega

Regidor delegat de Governació, Prevenció i Seguretat, Mobilitat i Noves Tecnologies.

 Retribucions RESUM DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS - INICIALBiografia - Pendent d'actualització

A/e: granadosoj@svmontalt.cat