www.svmontalt.cat
Calendari obertura: des del 3 de juny a l'11 de setembre


IMPORTANT: Els abonament es podran sol·licitar de manera telemàtica o presencialment a l'OAC amb cita prèvia, i s'hauran de recollir a la taquilla de la piscina.

AVÍS: Totes les persones que vulguin accedir a la piscina, independentment de la seva edat, hauran de disposar obligatòriament d'abonament (de pagament o gratuït).

Temporada piscina 2022

Aquest estiu, la temporada de la piscina municipal de Sant Vicenç de Montalt arrencarà el dissabte 3 de juny i s’allargarà fins a l'11 de setembre.  L'obertura serà puntual els caps de setmana del 3/4 i 10/11 de juny i a partir del dissabte 17 de juny, l'equipament obrirà tots els dies. L'horari serà de 10:00 a 20:00 hores de dilluns a divendres i de 10:00 a 20:30 hores els caps de setmana i festius. 

 TIPUS DE TIQUETS I COM ADQUIRIR-LOS 

Els tiquets d'ús diari s'han de comprar a la taquilla de la piscina (Pagament amb targeta de crèdit o dèbit)

 • Tiquets generals - dies feiners: 6€
 • Tiquets per a menors de 3 a 8 anys - dies feiners: 2€
 • Tiquets generals - caps de setmana i festius: 10€
 • Tiquets per a menors de 3 a 8 anys - caps de setmana i festius: 3€ 
 • Obertures nocturnes: 2€
 • Els/les acompanyants de les persones amb discapacitat i amb abonamnet de temporada, gaudiran d'un 50% de descpmpte en l'adquisició de tiquets. 

  GANDULES  

Les gandules estan reservades i són gratuïtes per a les persones que aportin un certificat mèdic que acrediti que per motius de salut es recomana que facin ús de gandula al recinte de la piscina (el certificat ha de tenir data de l'any en curs). 


TIPUS D'ABONAMENT I COM ADQUIRIR-LOS

 • La sol·licitud i el pagament s’hauran de fer de manera telemàtica a través de la web municipal o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) amb cita prèvia (pagament amb tarja de crèdit/dèbit).
 • El lliurament dels abonaments a les persones que l’hagin tramitat es farà a la taquilla de la piscina.


ABONAMENT DE TEMPORADA - 20 EUROS

Persones a partir de 9 anys empadronades al municipi.

Caldrà efectuar el pagament a través d’aquest ENLLAÇ i posteriorment emplenar aquest  FORMULARI  adjuntant-hi el comprovant de pagament i una fotografia tipus carnet, o bé fer la tramitació de manera presencial a l'OAC amb cita prèvia.

ABONAMENT DE TEMPORADA - GRATUÏT

Infants fins als 8 anys i persones majors de 65 anys, pensionistes i jubilats/des empadronades al municipi

Tot i tenir l’accés gratuït a la piscina, obligatòriament han de disposar de l’abonament gratuït que han de sol·licitar emplenant aquest FORMULARI adjuntant-hi una fotografia tipus carnet o bé presencialment a l'OAC amb cita prèvia.  En els cas de persones jubilades o pensionistes també s’haurà d’adjuntar un document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

IMPORTANT: Les persones que disposin del carnet de bonificació del bus urbà, no caldrà que sol·licitin l'abonament i podran accedir a la piscina amb el carnet del bus.


ABONAMENT MENSUAL

Persones que siguin titulars d'un habitatge o d'un contracte de lloguer de vivenda al municipi amb vigència superior a un any tindran dret a adquirir un abonament mensual per a cada membre de la unitat familiar (màxim 5 persones).

PREUS ABONAMENTS MENSUALS

 • Persones a partir de 9 anys: 35 euros/mes
 • Infants de 3 a 8 anys: 17 euros/mes
 • Infants fins als 2 anys: gratuït

Caldrà efectuar el pagament a través d’aquest ENLLAÇ i posteriorment emplenar aquest  FORMULARI  adjuntant-hi:

 • El comprovant de pagament
 • Una fotografia tipus carnet
 • Còpia del DNI/NIE/Passaport en el cas de les persones adultes
 • Còpia del Llibre de família en el cas de menor de 8 anys
 • Còpia del rebut d’IBI de l’habitatge o del contracte de lloguer

La sol·licitud d'abonament també es podrà fer presencialment a l'OAC amb cita prèvia.

IMPORTANT: Tot i que el pagament s'haurà de fer de manera individualitzada, la sol·licitud d’abonament mensual s'ha de tramitar emplenant un únic formulari per unitat familiar, adjuntant-hi tota la documentació requerida així com els comprovants de pagament i les fotografies de tots els membres de la unitat familiar.

AVÍS: En el cas dels infants fins als 2 anys, tot i tenir l’accés gratuït a la piscina, obligatòriament han de disposar de l’abonament mensual gratuït.

Publicat el 04.05.2023