www.svmontalt.cat
Portada > Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient > Residus i Reciclatge > Gestió de residus urbans comercials
Logo A Sant Vicenç ReciclemEl juny de 2003, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 15/2003 , la qual modifica la Llei de Residus 6/1993 de 15 de juliol de 1993, i  defineix  el concepte de residu comercial, fent responsable de la seva gestió al titular de l´activitat, sens perjudici que pugi acollir-se al servei prestat per l´Ajuntament.

Actualment, amb la nova Llei reguladora dels residus, tots els empresaris i comerciants de Catalunya  tenen l´obligació de gestionar els residus que genera la seva empresa o activitat. Una responsabilitat que millora la qualitat de vida del municipi, i que des de l´Ajuntament volem facilitar-ne el compliment a tots els comerciants i empresaris. Per aquest motiu, l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt presta el servei de recollida segregada de residus comercials, que facilita el reciclatge obligatori, prioritza la reducció, i alhora fa més justa la distribució de costos entre els establiments comercials.

AQUÍ trobareu tot el que heu de saber sobre el servei de recollida de residus comercials, que ofereix l'Ajuntament: calendari d'implantació, terminis de presentació de sol·licituds, preus, respostes a les preguntes més freqüents, etc.

Recollida escombrariesUn cop us hagueu adherit al servei, només caldrà que dipositeu els residus procedents de la vostra activitat de la manera, i en els dies i hores indicatsper a cada tipus de residu, i l´Ajuntament a través de les diferents empreses transportistes i plantes de tractament, us gestionarà els residus de cadascuna de les fraccions: rebuig, orgànica, cartró, vidre o envasos. La recollida es realitza amb un sistema de porta a porta, tot utilitzant els vostres propis bujols o contenidors.

En cas de no voler acollir-se al servei prestat per l´Ajuntament, només cal que s´acrediti tenir un gestor privat autoritzat per la Generalitat de Catalunya, que  realitzi el servei.


La recollida selectiva dels comerços, tot i realitzar-se separadament de la recollida domèstica, segueix els mateixos circuits i la mateixa freqüència. El servei estàndard o bàsic que us ofereix l´Ajuntament és el següent:
Dies i hores de recollida de les diferents fraccions
Horari
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
A partir 9.00h
Envasos
Paper i Cartró
Vidre
----------
Envasos
Paper i Cartró
----------
a partir 20.00h
Orgànica
Rebuig
Orgànica
Rebuig
Orgànica
Rebuig
Orgànica

Si voleu conèixer totes les definicions  sobre els residus comercials i industrials que, segons la nova Llei, cal que recicleu correctament, CLIQUEU AQUÍ

També us facilitem un seguit d´adreces d´interès que us seran de gran utilitat: