X
Suport teixit productiu local
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits


Cliclant a l'enllaç de l'e-TRAM trobareu el model d'instància genèrica que podeu utilitzar per a qualsevol  tràmit que hagueu de fer amb l'Ajuntament i que no tingui un formulari específici i també informació i moldels de sol·licitud d'un següit de tràmits especifics, relacionats amb els àmbits d'atenció a la ciutadania i urbanisme, activitats i medi ambient (Finestreta Única Empresarial) que podeu emplenar i presentar presencialment o bé tramitar-los electrònicament amb certificat digital.


e-TRAM: tràmits en línia amb l'Ajuntament  


Tot seguit, us detallem els tràmits disponibles a l'e-TRAM:

Atenció a la ciutadania

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
Instància genèrica (per fer qualsevol tipus de sol·lícitud que no tingui model específic)
Queixes, suggeriments i propostes
Sol·licitud d'accés a la informació pública

Urbanisme, activitats i medi ambient

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
Comunicació prèvia d'obertura
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Declaració responsable d'obertura
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Llicència ambiental (Annex II)
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Instància genèrica (per a presentació presencial a l'OAC de qualsevol tipus de sol·licitud)


Sol·licitar cita prèvia amb l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (Diputació de Barcelona)

AVÍS:  d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú les empreses, les entitats i els professionals han de presentar els documents electrònicament i s'han de relacionar amb les administracions públiques de forma telemàtica, utilitzant un certificat electrònic. Per a més informació sobre els subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques i sobre els certificats electrònics cliqueu  AQUÍ.

OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^