Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Perfil de Contractant

L'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre dels contractes del sector públic, configura el Perfil de Contractant, com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el Perfil del Contractant recull la informació relativa a licitacions, adjudicacions provisionals i els acords o resolucions pels quals s'eleven aquestes a definitives.

El Perfil del Contractant és el medi de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i per a la resta de contractes municipals superiors a 60.000. Així mateix és un medi de difusió pública dels resultats dels procediments de contractació d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.


En aquest ENLLAÇ podeu consultar l'històric de contractes menors.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al Perfil del Contractant els documents contractuals necessaris com són els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. Així mateix, s'informa sobre les dades de contacte per tenir major informació

Documentació relativa a la contractació pública

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Plec de Clàusules Administratives Generals Tipus


Més informació: Àrea de Secretaria
Telèfon: 93 791 05 11
Correu electrònic: secretaria@svmontalt.cat

Destaquem:
19.05.2017
Presentació de propostes: fins a l'1 de juny de 2017 (procediment per urgència)Més informació...
11.05.2017
Presentació de propostes: fins al 5 de juny de 2017Més informació...
OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^